ОБЩИ УСЛОВИЯ

OBSCHTI_USLOWIQ_Global_sys Общи условия

Характеристика на интерфейсите за свързване на крайните далекосъобщителни устройства към мрежата на “Глобал Сис 2011” ЕООД

Резюме: В този документ са описани накратко техническите характеристики на интерфейсите, които се използват за осъществяване на свързаност на крайни далекосъобщителни устройства към мрежата на “ГЛОБАЛ СИС 2011” ЕООД

END CLIENT DEVICE

Qos_Parameter

регламент на ЕС отворен интернет